524f08397172f30b2a098a965ba7343f0dc642d3390db44c0e1647b21f7416c2

Od 1 października zmiana sposobu naliczania opłaty mocowej

17 sierpnia ogłoszono ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapewnią sprawne funkcjonowanie rynku mocy i spełnienie unijnych limitów emisyjności, a także wprowadzą zmiany w naliczaniu opłaty mocowej, korzystne dla odbiorców o stabilnym profilu zużycia energii. Źródło: cire.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>

zobacz więcej
afdbc1b7448564a16af64f810afb97617b51efafd37bc21109b5376447b9ae4b

Sejm za zmianą definicji małej instalacji OZE

Sejm przyjął w środę nowelizację ustawy o OZE, która m.in. zmienia definicję małej instalacji. Przewiduje też, że KOWR bez przetargu będzie mógł przekazywać w dzierżawę grunty rolne pod budowę OZE, ale tylko spółkom Skarbu Państwa. Źródło: cire.pl Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
32-960x539

Czy sieci nadążą za transformacją polskiej energetyki?

 Od lat podkreśla się, że spółki dystrybucyjne powinny więcej inwestować w rozwój i modernizację sieci, bo wymaga tego jej stan i potrzeby związane z transformacją energetyki – zwłaszcza odnawialnymi źródłami energii. Potencjalnie mogłyby to robić, bo działalność dystrybucyjna należy do segmentów dających najlepsze wyniki finansowe grup energetycznych. Źródło: wysokienapiecie.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
385628_r2_940

Polska do końca dekady potrzebuje gigawatów nowych, stabilnych mocy

W perspektywie do 2030 roku niezbędna jest budowa, w zależności od scenariusza, od 6 GW do 11 GW nowych stabilnych mocy – ponad inwestycje m.in.  w Dolnej Odrze oraz EC Żerań. Tak widzi sytuację w elektroenergetyce Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Źródło: wnp.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
pexels-cottonbro-5493940

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Proponowany projekt rozporządzenia ma na celu szybkie ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego w obszarze wytwarzania i przesyłania oraz dystrybucji ciepła, poprzez zmianę odpowiednich regulacji. Źródło: legislacja.rcl.gov.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
lamp-3489395_1280-590x2000

Sawicki: Nie będzie powszechnych rekompensat wzrostu cen energii, ale najubożsi mogą zyskać wsparcie dzięki noweli. 

Ważnym narzędziem, które złagodzi problem braku środków na opłacenie rachunków za energię elektryczną będzie wsparcie finansowe. Dodatkowo został przygotowany pakiet instrumentów niefinansowego wsparcia odbiorców wrażliwych. Aktualnie pakiet dokumentów oczekuje na przekazanie do wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Źródło: biznesalert.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
6c3b02b332f891c73c9ee940a5d423740b68000eedc5a07889fed63e2bc18a73

Ważny etap w drodze do zielonej energii

Energia elektryczna w Polsce jest jedną z najdroższych w Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że więcej od nas płacą jedynie mieszkańcy Malty. Dlaczego? Coraz droższe są ceny uprawnień do emisji CO2, a 70 proc. prądu w Polsce wytwarza się z węgla. Źródło: cire.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
7415452a27222bac732b

Bez sieci ładowarek elektromobilność nie ruszy z miejsca

Upowszechnienie samochodów elektrycznych wymaga bardzo dużych inwestycji. Przede wszystkim w infrastrukturę ładowania oraz w sieć elektroenergetyczną. Niezbędne jest także wsparcie dla operatorów ogólnodostępnych stacji w postaci dotacji na budowę ładowarek, a także na wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w tym w zakresie odbiorów stacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Źródło: samar.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
pexels-zain-ali-542619

Swora: Ceny energii mogą wzrosnąć o więcej niż kilkanaście procent w 2022 roku

Wzrosty cen energii elektrycznej, patrząc przede wszystkim na uprawnienia do emisji CO2, mogą w przyszłym roku sięgnąć nawet więcej niż kilkanaście procent. Postępowanie taryfikacyjne prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będzie długie, trudne i wielowątkowe. Źródło: biznesalert.pl. Pełen raport mogą Państwo pobrać <tutaj>.

zobacz więcej
american-public-power-association-513dbrmj-5w-unsplash

Projekt noweli prawa energetycznego oraz ustawy o OZE

Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej, która odzwierciedla bieżące wahania cen energii na rynkach. Według resortu klimatu planowane zmiany oznaczają niższe ceny energii. Źródło: elektro.info.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej